Tove Jansson - skaparen av Mumin

Tove Jansson är författaren till muminböckerna. Hon växte upp i ett konstnärshem med en mor som var tecknare och en skulptör till far. I och med att familjen var halvsvensk och halvfinsk tillbringade Tove Jansson mycket tid i Sverige och Stockholms skärgård. Det är den miljön som varit hennes största inspirationskälla till Mumindalen.

Under sitt liv hann Tove Jansson med att skriva ett stort antal böcker, både för vuxna och barn. Men det är utan tvekan muminböckerna som har gjort henne känd för den breda allmänheten. Från början planerade Tove Jansson att bli konstnär och det var så hon började sin karriär. Vid sexton års ålder flyttade hon till Stockholm för att studera vid Konstfack. Efter att hon avslutat studierna och rest runt i Europa ett tag började hon som tecknare av karikatyrer på en politisk skämttidning i Tyskland. Hon har även arbetat med att teckna andra författares böcker, bland de mer kända finns Sagan om ringen-serien.

Det är dock, som sagt, muminböckerna som är hennes stora verk. Man kan i mångt och mycket påstå att de är en sagoskildring av hennes egen verklighet. Många av karaktärerna har stora likheter med personer i Toves närhet, t ex muminmamman som liknar hennes egen mor och Too-ticki som har hennes livskamrat Tuulikki Pietilä som förebild. Även miljön är, som sagt, inspirerad av skärgården där hon växte upp. Men det är inte bara miljön och karaktärerna som påminner mycket om Tove Janssons livssituation. Mumindalen som ständigt utsätts för yttre hot påminner mycket om Finlands situation under 1900-talets första hälft. Läs mer om Tove Jansson här.

© 2021 Minamuggar. All Rights Reserved.